Avui la història de Cala Rosa no parla d’ingredients amb propietats bones per la salut ni de receptes fàcils, avui parlem de com una cuina pot tirar endavant amb l’ajuda de totes. Un projecte cooperatiu convoca a moltes parts a la participació.

Per a la financiació de la NOVA cuina no comptem amb els diners de bancs convencionals, comptem amb el Coop 57 una cooperativa de crèdit que posa al centre a la persona i les seves motivacions amb valors socials i no les seves propietats. Aquesta cooperativa de creditors com tu o com jo podríem ser, organitza el líquid que altres projectes necessiten per tirar endavant generadors d’economia que beneficien la societat. El buit del bon menjar a les escoles i hospitals, anomenat restauració per a col·lectius ha fet que la feina que fem des de Menjador ca la rosa tingui un lloc d’èxit. Apostes valentes com el que ha fet l’AFA del Gaia per exemple possibiliten aquesta opció.

Un cop li demanes diners al Coop57 el que et demana és que demostris com ho retornaràs sense comptar amb els teus béns personals, demana que tot el teixit social que t’envolta respongui pel demanat. Demana els avals mancomunats en valor a la quantitat demanada. Així si per construir la cuina necessitem 150.000 €, demanaran aquests avals per la mateixa quantitats. El Coop 57 treballa amb els Avals Personals Mancomunats.

Què sónels Avals Personals Mancomunats?
És un compromís personal i individual per respondre com avalador per una part d’un préstec concedit a un projecte col·lectiu.

Com funcionen?
A l’entitat se li demana que aporti com a garantia el compromís de persones que avalin, cadascuna, una part de l’import del préstec. En el cas que l’entitat no pogués retornar el préstec, els avaladors respondrien en el seu nom i per la part avalada. En situacions de no poder retornar els préstecs els avaladors respondrien amb el seu nom i només la part que es van comprometre a avalar del préstec, però els ritmes i els imports els defineix la persona avaladora, ja que Coop57 s’adapta a les seves possibilitats. La quantitat que s’haurien de retornar no contindria interessos, seria només el principal. En cas de no tenir disponibilitat de retorn, no hi ha interessos de demora, ni penalitzacions de cap mena.
Més enllà de l’aval econòmic aquest també és un aval social que, per a Coop57, és tant o més important que el primer.

Quines són els avantatges del sistema d’avals mancomunats?
El sistema d’avals mancomunats és un document privat que no va a notari i amb el que s’adjunta només el DNI de la persona. Es basa en la confiança.
L’aval mancomunat no comporta cap immobilització de diners, ni dipòsit o fiança. És a dir, és només un compromís personal i individual que confia amb un projecte col·lectiu.
El compromís adquirit pot ser per qualsevol quantitat econòmica assumible i adaptada a les possibilitats que tinguin cada persona.
Els avals mancomunats poden ser de l’entorn proper com ara familiars, amics, treballadors/es, però també d’altres persones o entitats solidàries…
Reafirma la confiança i el compromís entre avaladors/es, entitat i Coop57.
Demostra el teixit social i el suport social dels projectes què és premissa de Coop57.
En el cas d’associacions afavoreix la participació dels treballadors/es en trobar sortides conjuntes a problemes comuns.
Per tot això el principal motiu d’aquest article és poder explicar l’existència d’una financiació totalment alternativa al banc convencional que s’articula d’aquesta manera.

Si tot el que heu llegit us ressona i enteneu el projecte d’alimentació que proposem des de Ca la Rosa us convidem a participar en ser avaladores.
Fins ara ja hem reunit 75.900€ dels que ens queden 49.100 €

Adjunt trobareu el full amb la simplicitat de posar el vostre nom i quantitat a la qual estaríeu disposats a avalar amb el Compromís ferm per part de la cooperativa que no caldrà mai fer aquesta devolució bàsicament perquè sereu usuaris d’aquest mateix servei almenys durant l’any següent, el repte és el de menjar ecològic a l’escola a un preu públic.

Abans de donar per acabades aquestes línies cal agrair fermament la vostra confiança ja dipositada en la cooperativa.
Si voleu aclarir algun detall que no queda descrit en aquest resum ràpid de què estem plantejant restem a la vostra disposició i si en voleu fer difusió, sempre és agradable difondre aquest model d’economia que no respon als interessos de les grans corporacions i que permet treballar molt més a mida per respondre les necessitats individuals dels vostres infants, de l’equip de monitors/es i de l’equip directiu.

DATA LIMIT 7 de JUNY entreguem!!