http://www.compartoplato.es/cooks/menjador-ca-la-rosa/carmanyola-del-dia-pesols-amb-calamars…/plato-225244

Avui al comparto plato apareix un plat de calamars amb pessols, amb aquest aplicatiu qualsevol persona pot aproparse al menjador i demanar un plat del que hem servit aquell dia.
Es una iniciativa que junta gent que cuina amb gent que menja.

BONA NO?

foto de Alepho Ascanio.