Jornada de reflexió sobre l’habitatge

El passat 15 de Desembre el Sindicat d'Habitatge de La