No me quitte pas- 4 dies i paralitzada per la indecisió

4 dies per acabr la primera ronda i de fondo