Recreacio 3d de la cuina del NOU menjador

En aquesta recreació del menjador podem veure les tres taules