Reunio informativa casals d’estiu

Molt bones per poder donar detalls sobre els casals d'estiu