La Cooperativa ja es una realitat

MENJADOR CA LA ROSA,  (SCCL)SOCIETAT CIVIL CATALANA LIMITADA I la classificació