Oblidar coses

Responsabilitat dels infants ( edat 8 -11)Avui hem anat al