Crec que l’horari en el que l’infant pot disfrutar més sense sentir que està massa temps fora de casa es l’horari de mati entre les 9 i les 15,30 h. 
Matinar per estar a les 9 h no es obligatori però hi ha les feines dels pares que obliguen a complir aquest horari. 

I fins les 15 ’30 h també seria bona hora perquè ens passem jugant fins les 13’30 h descansem una mica, dinem i, ja és hora de tornar cap a casa.
A partir de les 15’30 ho considerarem canguratge, esperarem amb llibre si jocs no dirigits a l’arribada de les famílies.

El casal de 9 a 15’30 h costa 90 € , si son 2 germans 80 €/cadascu
Si fan servir el servei de cangur de mati cal afegir 4 € i si fan servir el servei de cangur de la tarde cal afegir 4€ per cada hora 

Aixi queda per un infant:
– de 9 a 15’30 h 90 €
– de 8 h a 15,30 h 94 €
– de 9 h a 16’30 h 94 €
– de 9 h  a 17’30h  98 €
– de 8 h  a 17’30 h  100 € ( rebajita)

Per dos infants:
– de 9 a 15’30 h 160 €
– de 8 h a 15,30 h 168 €
– de 9 h a 16’30 h 176 €
– de 9 h  a 17’30h  184 €
– de 8 h  a 17’30 h  192 €