Ingurem amb uns dibuixos preciosos de l’Agnes Mateu adjunto una mostra i us convido a aproparvos per apreciar.ho d’aprop