Guia per a la TE_colectivitats_perPDF_4

Ens proposem plasmar en aquesta guia l’experiència acumulada durant aquests set anys d’acompanyar equips, infants i joves des de la mirada de l’acompanyant.

La guia vol servir per aquells col·lectius que s’han proposat fer el pas per a generar espais de migdia o similars de qualitat i en equilibri amb el que volem per als nostres infants i joves, a la vegada que posem en valor la feina de les productores.