MENJADOR CA LA ROSA,  (SCCL)

SOCIETAT CIVIL CATALANA LIMITADA 


I la classificació tota sencera:
Cooperativa de treball i iniciativa social sense afany de lucre.


Gràcies als Amics de COOP DE MÀ , gestoria assessoria per a projectes de caire social, ens hem classificat tal i com indico en aquestes linies.
Aquesta classificació ens premetrà exercir dos activitats econòmiques:

– Menús ecol.lògics per a col.lectius
– Formació

Podrem gaudir de tres tipus diferents de socis:
– Els socis treballadors, els que estaran oferint el seu treball per a aconseguir les finalitats de la cooperativa.
– Els socis col.laboradors, que fan us dels serveis.
– Els socis voluntaris, que poden apropoarse puntualment a la cope per activitats puntuals o temporalment fins esdevenir socis col.laboradors.

Poc a poc anirem creant els foros pertinents per recullir les necessitats dels socis col.laboradors i oferir el servei que calgui.