Aqui podeu veure unes imatges del que va ser la presentacio de la cooperativ aal BArri
Gracies a l’equip de ca la rosa i DE MOLTES MANS colaboradores
va poder ser realitat.
GRACIES A TOTES!