Davant de la tendència imperant a la urbanització del terreny públic, volem mantenir i transformar els espais agraris per promoure la transició agroecològica de Barcelona. Aquest objectiu enforteix el seu potencial en enriquir-se de criteris de participació social i models de gestió i organització solidaris, que permetran una major integració al barri i significaran un retorn de valor al teixit comunitari de Vallbona.

Finca Agrària

A Vallbona tenim la finca agrària més gran de la ciutat, que amb un futur soterrament de la línia de tren R2 augmentaria la seva superfície agrària fins a 7,5 Ha, es proposa dos usos:

1.- Projecte agrícola professional. Per tal de suposar una millora significativa de l’estat actual de la finca i convertir-se en un espai de referència a la ciutat, hauria d’acollir els següents criteris:

  • Producció Agrària Ecològica, basada en el respecte al territori i pràctiques ecològiques, promovent la transició agroecològica.
  • Funcionament intern basat en l’ESS, amb un model de treball cooperatiu, horitzontal i igualitari.
  • Circuits Curts de Comercialització, adreçant la distribució de les hortalisses que es produeixin a la població de Barcelona i prioritzant projectes d’ESS com ara el futur supermercat cooperatiu o menjadors públics (escoles bressols, menjadors escolars, menjadors socials i sanitaris, etc.)

2.- Horts socials comunitaris + horts educatius. De tota la superfície de la finca, proposem destinar una parcel·la d’entre 1000 i 3000 m² a un doble projecte d’horts socials comunitaris i horts escolars. Aquest projecte d’horts educatius inclouria diverses parcel·les les quals podrien ser gestionades tant per escoles de Vallbona, Ciutat Meridiana, Torre Baró i/o Trinitat que no disposin d’espai per fer hort, com per altres entitats d’aquests barris que tinguin interès a desenvolupar un projecte d’hort educatiu/pedagògic.

Granja (2.600 m2 de masia+solar de la finca 15.000m2)

Proposem prioritzar la rehabilitació de la masia en detriment dels antics estables, per tal de donar major impuls als usos relacionats amb els objectius educatius i demostratius, amb un clar retorn cap a la ciutadania, davant d’usos estrictament productius, que troben majors dificultats d’execució en una ciutat de l’abast de Barcelona. Considerem que aquesta fórmula podria assolir les funcions següents:

  • Centre local d’Agricultura Urbana. Oferiria un punt de referència local al barri de Vallbona en clau agroecològica. La seva activitat es dotaria de valor amb una clara vinculació amb els projectes d’horts socials comunitaris i d’horts educatius de la finca agrària.
  • Criteris demostratius i/o educacionals.
  • Projectes de formació ocupacional. Per donar resposta a necessitats específiques del barri, molt afectat per l’atur: línies formatives d’ecojardineria, agents forestals o informadors ambientals, així com altres d’educadors/es agroecològic/ques. Aquí entraria un Petit obrador / cuina comunitària, accessible al veïnat i a la ciutadania en general i com a possible peça d’inserció sociolaboral del projecte i del cicle dels aliments de la finca.

* Aquest document es basa en les propostes elaborades dins del marc del Pla Director de Vallbona, així com l’estudi tècnic de disseny i usos de l’Espai AgroVallbona elaborat per la UB i el Projecte de recuperació de la Granja del Ritz presentat per Vallbona Viu, plataforma ecoveïnal del barri; i conté suggeriments i esmenes elaborades per la Secretaria Tècnica de l’Eix Muntanya i el Comissionat d’Economia Social i Solidària.