Mirem què significa exactament “economia feminista”…

Quan parlem d’economia i de diners es pren com a mesura el que s’anomena el “MODEL HOME ECONÒMIC” la metodologia i l’enfocament de tota l’economia moderna està massa centrada en els homes, amb la contribució de les dones en l’economia habitualment ignorada.

Des d’una perspectiva més clàssica podríem entendre que l’economia feminista és una economia que se centra en allò que es necessita per produir una societat amb igualtat de gènere.

L’economia moderna es construeix al voltant de la idea de “l’home econòmic”, que comentàvem està dirigida ideològicament cap a la normalització de la vida dels homes i, ignora l’experiència de les dones. Per exemple, el típic “home econòmic” treballa per guanyar-se uns ingressos, es dedica a transaccions de mercat tradicionals i gasta els seus diners de manera egoista en béns de consum. Aquesta persona no fa cap tasca domèstica ni té cap responsabilitat de cura, i certament no dóna a llum! En conseqüència, no es pot esperar que els models que es basen en “l’HOME ECONÒMIC” entenguin o fins i tot notin les desigualtats de gènere, i molt menys crear polítiques per pal·liar-les.

Per tant, en l’economia feminista es descarta aquest patró com a model per a entendre estadístiques i estudis comparatius i adopta un enfocament més holístic, tenint en compte totes les activitats que actualment queden fora de l’esfera econòmica principal, però aquelles sense les quals l’economia no podria funcionar.

En resum, s’ocupa de totes les coses que els éssers humans necessiten per sobreviure i prosperar, però sobretot amb la prestació de la cura i el treball domèstic no remunerat, de vegades denominat “de dependència social”.

Si posem el focus en aquesta dimensió de l’economia, que també hi ha de ser aconseguim desafiar les nocions de “treball” i “producció” que es basen únicament en la fabricació, i ens demana que replantegem com valorem els diferents tipus d’activitat que es produeixen a la nostra economia.

I ara cito l’observatori dels drets de les dones:”Tot i que hi ha hagut avenços en alguns aspectes de la igualtat de gènere, les dones encara experimenten desigualtat estructural al llarg de la seva vida. Això vol dir que les polítiques afecten dones i homes de manera diferent. En molts casos, la política econòmica tradicional podria servir per engendrar les desigualtats existents en no tenir en compte la dependència social. Per exemple, una investigació independent realitzada abans de Nadal va revelar que les dones han suportat un impactant 86% de l’impacte de l’austeritat , en gran part per la pèrdua de serveis i els canvis en el sistema fiscal i de beneficis.Com que les dones viuen més que els homes i tenen més probabilitats d’utilitzar els serveis públics a causa del part i la criança dels fills, les retallades d’aquests serveis tenen un efecte negatiu desproporcionat sobre elles. També és més probable que les dones depenguin de l’estat per a una part més gran dels seus ingressos a causa de la desigualtat econòmica, la discriminació en el lloc de treball, la bretxa salarial de gènere i la divisió del treball per sexe; específicament, el seu paper principal en el treball reproductiu i la cura dels altres significa que, per tant, tenen més probabilitats de dependre de beneficis o crèdits fiscals.Tenint en compte les diferències en els rols dels homes i les dones a la societat, l’economia feminista és clarament diferent de l’economia convencional. Afirma que les relacions de gènere són una característica estructural de qualsevol economia perquè els canvis en l’economia poden afectar les relacions de gènere i viceversa, i, per tant, cal tenir en compte el gènere en qualsevol comprensió de l’economia. D’aquesta manera, l’economia feminista no és “economia per a dones”, sinó que és simplement una millor economia i tots els economistes haurien de ser economistes feministes!”

FELIÇ CELEBRACIÓ DEL DIA 8 jo el passaré treballant és la meva manera de seguir arreglant el món.