#NOensROBAREUlesCASERNES

El diumenge 2 de maig es va fer una recollida