La marató dels crèdits mancomunats

La marató dels crèdits mancomunats ha arribat al seu topall,