Projecte de dinamització: la Pegaso batega

Tots coneixem el parc de la Pegaso del nostre barri