Malbaratament Alimentari

Del total de residus municipals que es generen a Catalunya