La nostra eina per mesurar el soroll ambiental: El sonòmetre

El sonòmetre de Ca la rosa funciona com un semàfor en el