El projecte Àgora Pagesa es caracteritza pel co-disseny, co-desenvolupament i co-gestió d’una plataforma de consum ciutadana socialment responsable, ètica, de proximitat i amb participació ciutadana. La plataforma està composada per 3 espais per a poder activar una xarxa de consum, de compartició, de coneixement i recursos, així com de suport mutu entre les veïnes i productores que composen la xarxa. En primer lloc, la plataforma parteix del Mercat de Pagès de la Sagrera on 10 productors de proximitat agroecològics disposen d’una parada cada dos diumenges. En el marc d’aquest projecte treballarem conjuntament amb la comunitat de productors, repartidors i consumidors per a identificar les seves necessitats, interessos i recursos.

L’objectiu d’Àgora Pagesa és el de dissenyar mecanismes per a maximitzar l’eficiència entre oferta i demanda, així com poder aprovisionar de productes de temporada setmanalment als barris del Districte Sant Andreu i a la ciutat de Barcelona, aquelles setmanes que no hi ha Mercat de Pagès de La Sagrera, a través de punts de recollida unificats segons densitat de demanda, així com poder realitzar entregues a domicili dels productes de proximitat. Cal notar que la plataforma parteix de la col·laboració entre veïnes, productores i repartidores mitjançant la  implementació d’entorns i canals socialment responsables i sostenibles socio-econòmicament i eco-socialment. En aquest sentit, el projecte partirà d’una etnografia situada per tal de caracterizar la idiosincràsia a nivell cultural i socioeconòmic, així com per tal de poder co-crear un programa de formació i capacitació digital que s’ajusti a les especificitats dels coneixements de la comunitat des d’un punt de vista transversal i panoràmic.

En segon lloc, dissenyarem, desenvoluparem i publicarem un espai digital per a poder fomentar els beneficis de la compra agroecològica. Aquest espai web estarà dissenyat centrat  en la comunitat de productors i en  les  entitats i agents organitzadors del Mercat de Pagès de la Sagrera. Cal notar que adoptarem metodologies i tècniques provinent del mon del disseny participatiu i els processos col·lectius que desenvoluparem es faran implementant entorns d’innovació centrada en la comunitat i de participació ciutadana.

En aquest sentit, tractarem d’identificar conjuntament noves funcionalitats i serveis de valor afegit :

  • MarketPlace de “Temporada”.
  • Gestió de Productes i d’Inventari.
  • Gestió Cistella Agregada. Informació de petjada ecològic per producte.
  • Serveis d’Entrega i Logística Responsable.
  • Punt(s) de recollida.
  • Espai de Compartició de Receptes.
  • Mètodes i Tècniques per “Malbaratament”.
  • Hemeroteca Digital : Càpsules de vídeo i tallers.
  • Agenda d’activitats i tallers.

En  tercer lloc, co-crearem un programa d’activitats, tallers i activitats culturals tant  per a comunicar l’existència de la plataforma com per generar relat que defineixin les línies estratègiques del mercat de pagès generant interès sobre la compra de circuit curt. L’objectiu és el poder confeccionar un pla de comunicació a través de l’acció cultural per a fer sensibilització    i pedagogies sobre la importància de donar suport a models de consum responsable i agroecològics.